Algen in de zwemvijver voorkomen, is de eerste stap om een algen vrije zwemvijver te bekomen. Een mooie zwemvijver, met kraakhelder water, is een lust voor het oog, en dat is ook de bedoeling van een zwemvijver. Maar wat als je zwemvijver last heeft van algen, wordt het een last in plaats van een lust. Een niet heldere zwemvijver, waar overmatige algengroei plaatsvindt, is niet in evenwicht. Deze disbalans kan meerdere oorzaken hebben.

Algen zwemvijver

Goede waterwaarden

Een belangrijk onderdeel van het voorkomen van overmatige algen in de zwemvijver, is het op orde stellen en houden van goede waterwaarden. Een disbalans in de waterwaarden kan zorgen voor algen in de zwemvijver. Dus voor mooi, helder en fris water, zijn goede waterwaarden essentieel. Het is belangrijk dat een zwemvijver in evenwicht is, om zijn werk goed te kunnen doen.

De belangrijkste voedingsstoffen voor de vijverplanten en algen, zijn fosfaten en nitraten, met behulp van zonlicht wordt hiermee de groei in gang gezet. Nitraten en fosfaten komen veel voor in ons eco- systeem, en door regen en/of grondwater, komen ze ook in de zwemvijver terecht.

Planten en algen verbruiken ook vrije koolstofdioxide (CO2) uit het water, om zuurstof te produceren. Koolstofdioxide en zuurstof moeten dus in evenwicht zijn. Door de afbraak van bijvoorbeeld planten resten en uitwerpselen van vissen, komt koolstofdioxide en ammoniak vrij in de zwemvijver. De ammoniak wordt door bacteriën omgezet in nitriet, en daarna in nitraat, wat de planten gebruiken als voeding.

Zoals hierboven te lezen, is het een hele kringloop en bij een zwemvijver die in evenwicht is, verlopen deze processen in een mooie verhouding. Is echter éém van deze processen niet in balans, dan ontstaat van het één een te kort en van het ander een overschot en is de zwemvijver niet meer balans. Dat kan resulteren in algen in de zwemvijver, minder helder water, of slecht groeiende planten.

Via een aantal waarden valt te controleren hoe het gesteld is met de waterwaarden.

zwemvijver plaatsen

– kH-à de carbonaathardheid optimaal rond de 8
Als de kH waarde te laag is, zal de pH gaan schommelen, het is dus belangrijk eerst deze waarde in orde te hebben. Sleutelen aan de pH heeft geen zin, als de kH niet goed staat.

– pH à  Streefwaarde is tussen de 7 en 8,5
Een pH onder de 7 betekent een zuur mileu, met een te veel aan CO2 en te kort aan zuurstof. Bij een te veel aan vissen en/of organisch afval zien we bijvoorbeeld de pH te laag worden. De filterzone kan hierbij zijn werk niet meer goed uitvoeren.
Een pH boven de 8,5 betekent een basisch/alkalisch milleu, te weinig CO2, en te veel zuurstof. Een overvloed aan algen in de zwemvijver, kunnen hiervoor onder andere zorgen. Ook in dit geval zal de filterzone niet goed zijn werk kunnen doen.

– gH of gezamenlijke hardheid à Tussen de 10-15 , voorjaar rond de 15
Voor onder andere een goede groei van de planten is de gH belangrijk. In het voorjaar moet de waarde het liefst rond de 15 liggen, zodat dit als een soort buffer kan dienen gedurende het hele seizoen.

Te weinig voedingsstoffen

Voor een zwemvijver zonder algen, moeten we dus een evenwicht hebben, zodat het hele systeem zijn werk kan doen. Als de planten bijvoorbeeld te weinig voedingsstoffen krijgen, kunnen ze niet groeien en valt de hele kringloop stil. We zien dit aan geel wordende planten, dode planten, of niet goed groeiende planten. Dit kan uiteindelijk resulteren in algen in de zwemvijver.

Te veel voedingsstoffen

Maar ook een te veel aan voedingsstoffen zorgt voor algen in de zwemvijver. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij vissen in de zwemvijver, veel vallende bladeren in de zwemvijver, of slib op de bodem van de vijver. Zorg er dus altijd voor dat de zwemvijver zo min mogelijk van dit organische materiaal te verwerken krijgt.

Zwemvijver plaatsen

Wat te doen als er wel algen in de zwemvijver zitten?

Gelukkig bestaat er altijd een oplossing om het evenwicht in de zwemvijver weer terug te krijgen. Wij helpen u graag bij de juiste plan van aanpak om uw zwemvijver weer helder te krijgen.

 

Contacteer ons voor meer informatie, zodat we u weer kunt genieten van uw zwemvijver

 

zwemvijver aanleg