Disclaimer

1. Algemeen
Door de toegang tot de website www.waterlandtuinen.be, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande disclaimer. Waterland Tuinen BV kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.
2. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van merken, logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, foto’s ed. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Waterland Tuinen BV. De inhoud of delen ervan mogen niet worden gereproduceerd, of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen zonder schriftelijke toestemming van Waterland Tuinen BV.
3. Aansprakelijkheid
Wij streven naar zo correct mogelijke informatie en berichtgeving op de website, maar kunnen nooit juistheid, volledigheid, of geschiktheid van de berichtgeving of informatie garanderen voor welk gebruik dan ook. Waterland Tuinen BV kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden hierin.
4. Vragen
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Waterland Tuinen BV. https://waterlandtuinen.be/contact/